Model
STAR of Potential©

Het is mijn overtuiging dat je meer invloed hebt dan je denkt en dus kan creëren wat je voor ogen hebt. Ik laat je zien dat je alles al in huis hebt, 5 belangrijke eigenschappen om te bereiken wat je wilt. Je moet er alleen bewust van zijn en deze leren inzetten. Als alle eigenschappen in lijn zijn met elkaar, gaan alle lichten op groen en ontstaan er heel veel mogelijkheden. Ga actief hier mee aan de slag te en je kunt een heel andere ‘way of life’ voor jezelf creëren.

Sabrina Vink

Over het model STAR of Potential©

De vraag: “Hoe krijgen we het potentieel boven tafel?” heeft altijd als een rode draad door mijn carrière gelopen. Zowel in het begin als manager, als later toen ik als coach aan de slag ging, was ik op zoek naar de talenten, verlangens en drijfveren van de mensen waar ik mee werkte. Hier zicht op krijgen is de eerste stap, maar hoe geef je daadwerkelijk vorm aan dat potentieel? Welke tools zet je in om dit te realiseren?”

Ik heb mij jarenlang verdiept in wat maakt dat iemand daadwerkelijk het leven gaat leiden dat in potentie aanwezig is. Het leven manifesteren waar iemand naar verlangt of weet dat het ook voor hem of haar weggelegd kan zijn. Al dat onderzoek, verdiepen en eigenlijk belangrijkste, werken met cliënten heeft er toe geleid dat ik het Model STAR of Potential© heb ontwikkeld. Een model en de basis voor Persoonlijk Leiderschap.

Het model is eigenlijk simpel. Het behandelt 5 essentiële eigenschappen die je zelf al bezit. Het zijn eigenschappen die onderdeel zijn van jou als mens, je bent er mee geboren om je leven vorm te geven. Als je met deze 5 eigenschappen aan de slag gaat, kun jij de stappen zetten die je wilt.

De 5 eigenschappen van het Model STAR of Potential©

Talenten

Dit zijn je unieke talenten of kwaliteiten. De rugzak die je mee hebt gekregen waar je je in onderscheidt ten opzichte van anderen. Goed bewust zijn van wat je talenten zijn zorgt ervoor dat er een helder beeld ontstaat hoe je deze kunt inzetten bij het realiseren van wat je wilt.

Waarden

Het kennen van je waarden verklaart in veel gevallen wat je belangrijk vindt in het leven. Het vereenvoudigt het maken van keuzes, je weet namelijk waar je voor staat.

Purpose

Wat wil je? Wat heb je te doen in je leven? Wat is je purpose? Wat wil je neerzetten, manifesteren, waar verlang je naar? Wees hier zo eerlijk mogelijk over. Zicht hierop en het uitspreken hiervan maakt dat je kunt gaan handelen.

Intuitie

Dit is je innerlijke kompas, je eigen onzichtbare navigatie. Als je je intuïtie ontwikkelt, is twijfel niet nodig. Je leert vertrouwen op jezelf en op de weg die je kiest.

Mindset

Belemmerende gedachten en daarbij horende emoties kunnen je blokkeren, maar veel belangrijker creërende gedachten en de daarbij horende emoties zorgen ervoor dat je gaat bereiken wat je wilt. De juiste mindset kan deuren openen.

Het model voor Persoonlijk Leiderschap
Sabrina Vink coah

Meer weten over het model STAR of Potential©

Neem dan een kijkje op de pagina Persoonlijk Leiderschap of neem contact met mij op!